व्यायामशाळा बालविभाग प्रवेश – २०१७

संस्थेच्या कु. कृष्णाबाई लिमये व्यायामशाळेची प्रवेश प्रक्रिया दि. ०२ जूनपासून सुरु झाली आहे. बालाविभागाच्या व्यायामशाळेची वेळ संध्याकाळी ६-१५ ते ७-४५ असून त्यात सूर्यनमस्कार, योग, डंबेल्स,लेझीम,मल्लखांब,खेळ,इ.प्रकार घेतले जातात. व्यायामशाळेची वार्षिक फी रुपये ५,००० / – आहे.

जिम्नॅस्टिक्स साठीची प्रवेश परीक्षा दिनांक 0७ जून रोजी संध्याकाळी ६.वाजता आहे. जिम्नॅस्टिक्सची वार्षिक फी रुपये ८५००/- आहे.

व्हॉलीबॉलची पुढील batch दि. १५ जून पासून सुरु होणार आहे. आठवडयातून ३ दिवस – सोमवार,बुधवार व शुक्रवार संध्याकाळी ७:०० ते ९:३० अशी व्हॉलीबॉलची वेळ असेल. व्हॉलीबॉलची मासिक फी रुपये १००० आहे. तीन महिन्यांची फी, रुपये ३०००/- एकदम भरायची आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top