उतार वयातील अल्पोपहार

कै. शरद विनायक साठ्ये वैद्यकीय केंद्राच्या ‘डॉक्टर आपुला सांगाती’ या कार्यक्रमांतर्गत ‘उतार वयातील अल्पोपहार’ या विषयावार सौ. नेहा पंडित यांचे व्याखान आयोजित केले आहे. रविवार १७ डिसेंबर,सायंकाळी ५ ते ७ , गोखले सभागृह. कार्यक्रम सर्वांसाठी खुला आहे. सर्वाना निमंत्रण.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top