“शहीद दिन”

आज शहीद दिना निमित्त सकाळी ८.३० वाजता, लोकमान्य सेवा संघातर्फे वीर शहीदांना मानवंदना देण्यात आली.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top