रमी स्पर्धा २०१९

सीताबाई गणेश पेठे स्री शाखेतर्फे १९ मार्च रोजी रमी स्पर्धा घेण्यात आली.
स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी ३०एक स्पर्धक उत्साहाने ३-३० वाजता हजर झाल्या .स्पर्धेचे नियम समजून घेऊन सर्वजणी हसत खेळत रमी खेळण्यात दंग झाल्या .हळूहळू स्पर्धेला रंग चढत गेला .७ वाजता स्पर्धेचा निकाल खालीलप्रमाणे जाहीर करण्यात आला:

  1. श्रीमती वैशाली जोग
  2. श्रीमती आशाताई जोशी
  3. श्रीमती दीपा पेठे

श्रीमती वसुधा पंडित यांच्या हस्ते बक्षिसे देण्यात आली .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top