धार्मिक पठण स्पर्धा २०१७ – विजेत्यांची नावे

कृष्णाबाई खंबदकोण बालक-पालक मार्गदर्शन केंद्रातर्फे रविवार दि. २७ ऑगस्ट रोजी धार्मिक पठण स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. त्यातील विजेत्यांची नावे खालीलप्रमाणे:

इयता पहिली व दुसरी – तीन मनाचे श्लोक

पहिला क्रमांक — प्रिशा गालवणकर
दुसरा क्रमांक — अनुजा म्हापुसकर व आदिती सांगवेकर
तिसरा क्रमांक — यशवी नेरलेकर
उत्तेजनार्थ — चिन्मय महाले

इयता तिसरी व चौथी – सहा मनाचे श्लोक

पहिला क्रमांक — जुई माटे
दुसरा क्रमांक — साजिरी लेले
तिसरा क्रमांक — जय वीर
उत्तेजनार्थ — दक्षेश तावडे

इयता पाचवी ते सातवी – गणपती स्तोत्र

पहिला क्रमांक — मेघन गोगटे
दुसरा क्रमांक — श्वेता शिंपले
तिसरा क्रमांक — वैष्णवी पाटील
उत्तेजनार्थ — तन्वी जोशी

इयता आठवी ते दहावी – गणपती अथर्वशीर्ष

पहिला क्रमांक — अथर्व मेहेंदळे
दुसरा क्रमांक — श्रावणी ठाकूर
तिसरा क्रमांक — आर्या मायदेव
उत्तेजनार्थ — यशोधन देवधर

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top