श्री.वा.फाटक ग्रंथसग्रहालय

“अन्वयार्थ आरत्यांचा”

शनिवार दि.२२ सप्टेंबर सायंकाळी ६.३० वाजता ग्रंथालय शाखेतर्फे “अन्वयार्थ आरत्यांचा” सादरकर्त्या डॉ.मेधा लिमये. सायंकाळी ७ वाजता व्यायामशाळेची “महाआरती”

Scroll to Top