|| सेवा करावया लावा | देवा हा योग्य चाकर||

Recent Programs

“मनोगत”

“मैत्री  स्मार्ट फोनशी”इंदिराबाई काळे सभागृहदुपारी ४:३०

Read More »

Happy to announce a session on Physical settlement of derivative contracts and enhanced margin collections

Read More »

निबंध स्पर्धा – निकाल

संस्थेतर्फे ‘आजच्या काळात सामाजिक संस्थांची आवश्यकता आणि त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षा’ या विषयावर निबंध स्पर्धा आयोजित

Read More »
Scroll to Top